Časopis Croatica objavljuje znanstvene radove i u skladu s akademskim standardima (v. Etički kodeks) provodi (međunarodni) recenzentski postupak koji uključuje nekoliko etapa.

Kad uredništvo primi rad, odlučuje o njegovu prihvaćanju ili neprihvaćanju.

Ne prihvati li uredništvo rad, šalje ga autoru s obrazloženjem zašto rad nije prihvaćen.

Utvrdi li uredništvo da je rad potencijalno relevantan, šalje ga dvama recenzentima bez podataka o autorima (dvostruka "slijepa" recenzija).

Ako jedna od tih recenzija bude negativna, rad se upućuje na treću recenziju.

Recenzenti će radove ocjenjivati prema ljestvici od 0 (neprihvatljivo) do 5 (izvrsno) prema sljedećim kriterijima:

  1. jasnoća strukture i stila te omjer pojedinih dijelova rada
  2. prikladnost pristupa i metodologije
  3. relevantnost rada i njegove moguće implikacije
  4. izvornost pristupa
  5. zadovoljavanje formalnih kriterija (ima li rad sve potrebne dijelove, usustavljenu literaturu te je li gramatički i pravopisno usklađen sa standardnojezičnom normom)
  6. ukupna ocjena.

Recenzenti će dati svoju opću preporuku za objavljivanje rada, prijedlog kategorizacije rada te komentare u slučaju da rad treba doraditi.

Radove s odlukom o objavljivanju i komentarima recenzenata te eventualno uredničkim komentarima šalju se autorima u predviđenome roku.

Konačnu inačicu rada autori trebaju oblikovati u skladu s recenzentskim i uredničkim preporukama.

Nakon prihvaćanja konačne inačice, rad se upućuje na oblikovanje teksta i lekturu.