Recenzenti časopisa Croatica od 2015. godine

Marko Alerić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Boban Arsenijević, Sveučilište Karla Franza u Grazu

Krešimir Bagić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Iva Bašić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Mia Batinić Angster, Sveučilište u ZadruIva Bašić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ivica Baković, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Vuk-Tadija Barbarić, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

Luka Bekavac, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Agnieszka Będkowska-Kopczyk, Sveučilište Bielsko-Biala

Branimir Belaj, Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku

Mislava Bertoša, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Matea Birtić, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

Vera Blažević Krezić, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Zrinka Blažević, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ivan Botica, Staroslavenski institut, Zagreb

Ivana Brač, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

Irena Bratičević, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Mario Brdar, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Eleni Bužarovska, Sveučilište Sv. Ćirila i Metoda u Skopju

Milka Car, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Adriana Car-Mihec, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Ines Carović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Suzana Coha, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Maciej Czerwiński, Uniwersytet Jagielloński, Krakow

Željka Čelić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Marica Čilaš Mikulić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ankica Čilaš Šimpraga, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

Gordana Čupković, Sveučilište u Zadru

Tomislav Ćužić

Simona Delić, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb

Dubravka Dulibić-Paljar, Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Marija Ana Dürrigl, Staroslavenski institut, Zagreb

Ivana Eterović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Teodora Fonović Cvijanović, Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Gordana Galić Kakkonen, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

Maša Grdešić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Kristina Grgić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Dolores Grmača, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Milvia Gulešić Machata, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sanja Holjevac, Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci

Gašper Ilc, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Zrinka Jelaska, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Alojz Jembrih, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Neven Jovanović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Tatjana Jukić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Martina Kramarić, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

Marko Karamatić, Franjevačka teologija, Sarajevo

Marina Katnić-Bakaršić, Filozofski fakultet u Sarajevu

Barbara Kerovec, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Maša Kolanović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Nikola Košćak, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Petra Košutar, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Bilyana Kourtasheva, New Bulgarian University, Sofia

Ivana Kurtović Budja, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

Tanja Kuštović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Boris Kuzmić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Josip Lisac, Sveučilište u Zadru

Radovan Lučić, Institut za slavenske jezike, Sveučilište u Amsterdamu

Bratislav Lučin, Književni krug Split – Marulianum

Milica Lukić, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Vlatka Ljubas Štimac, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb

Marija Malnar, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Saša Marjanović, Filološki fakultet Sveučilišta u Beogradu

Jelena Marković, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb

Danijela Marot Kiš, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Mihaea Matešić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Krešimir Mićanović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Milan Mihaljević, Staroslavenski institut, Zagreb

Ana Mikić Čolić, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Ivana Mikulić, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Andrea Milanko, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Divna Mrdeža Antonina, Sveučilište u Zadru

Iva Nazalević Čučević, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Davor Nikolić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Kristian Novak, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Jasna Novak Milić, Sveučilište Macquarie, Sydney

Ismail Palić, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Vesna Požgaj Hadži, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Cvijeta Pavlović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sanja Perić Gavrančić, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

Tatjana Peruško, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Mirko Peti, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

Velimir Piškorec, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Lahorka Plejić Poje, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Nataša Polgar, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb

Saša Potočnjak, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Ivo Pranjković, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ružica Pšihistal, Filozofski fakultet Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Paulina Pycia-Košćak, Instytut Filologii Słowiańskiej, Sosnowiec

Andrea Radošević, Staroslavenski institut, Zagreb

Ida Raffaelli, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sanja Roić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Anera Ryznar, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Marko Samardžija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sanjin Sorel, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Mateusz-Milan Stanojević, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Anđel Starčević, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Vesna Stipčević Badurina, Staroslavenski institut, Zagreb

Stanislava Slavica Stojan, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku

Krešimir Šimić, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Boris Škvorc, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

David Šporer, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Barbara Štebih Golub, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

Kristina Štrkalj Despot, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

Goranka Šutalo, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Goran Tanacković Faletar, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Josipa Tomašić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Marijana Tomelić Ćurlin, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

Marijana Tomić, Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru

Sanda Lucija Udier, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Josip Užarević, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Domagoj Vidović, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

Ivana Vidović Bolt, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Karol Visinko, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Jelena Vlašić Duić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Vida Vukoja, Staroslavenski institut, Zagreb

Petar Vuković, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Tvrtko Vuković, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Max Wahstroehm, Sveučilište u Helsinkiju

Andrea Zlatar Violić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Marija Znika, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

Irena Zovko Dinković, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sanja Zubčić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Ivo Žanić, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Ivana Žužul, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku