Ciljevi i djelokrug časopisa

Croatica je časopis duge tradicije koji objavljuje znanstvene rasprave, izvornoga i preglednoga sadržaja, s temama iz hrvatske književnosti, jezikoslovlja i kulture. Objavljujemo i radove tzv. tradicionalnoga filološkog profila, kao i one koji primjenjuju suvremene metodološke pristupe i metode, one teorijski usmjerene i one koji se bave empirijskim aspektima. Kao jedan od najuglednijih kroatističkih časopisa Croatica nastoji promovirati širok spektar tema, pridonoseći propitivanju granica nacionalne filologije na svim razinama, zastupajući čitav njezin vremenski proteg (od srednjega vijeka do žive suvremenosti), te osobito vodeći računa o različitim interkulturnim kontekstualizacijama i interdisciplinarnosti. Neki su od fokusa usmjereni i na razmatranje odnosa kanona i tzv. rubnih pojava u nacionalnoj filologiji, na pitanje kurikula u nastavi jezika i književnosti te na fenomene vezane za njihovo podučavanje u zemlji i inozemstvu. Naglašavamo međunarodni karakter časopisa; jedna je od temeljnih namjera objavljivanje radova inozemnih filologa, kako kroatista, tako i svih onih koji se dotiču kroatističkih tema. Njegujemo suradnju s kroatističkim, odnosno slavističkim katedrama u svijetu, čiji su predstavnici i članovi međunarodnog odbora časopisa. Usmjereni smo i prema suradnji s istraživačima, znanstvenim teoretičarima i praktičarima drugih profilacija koji svojim radom pridonose kroatistici, osobito onima koji pokušavaju odgovoriti na izazove suvremenog doba (npr. na planu digitalizacije, arhiviranja, informatizacije istraživanja, unapređivanje varijeteta transfera znanja). Radovi se objavljuju na jeziku kojim su pisani, na bilo kojem od svjetskih jezika te na svim slavenskima.

Povremeno unutar redovitog niza objavljujemo tematske brojeve, na temelju upućenih poziva. Uz znanstvene rasprave objavljujemo u rubrici Prilozi recenzije ili prikaze recentnih filoloških izdanja, objave o održanim znanstvenim skupovima, sjećanja na preminule filologe (nekrologe), popraćujemo važna kroatistička zbivanja, i sve to pogotovo iz domene djelovanja Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ali i ostalih kroatistika, iz Hrvatske i inozemstva.

Izdavanje redovito financijski podupire Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske te Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Otvoreni pristup i autorska prava

Radovi objavljeni u časopisu Croatica objavljuju se u otvorenom pristupu, što znači da su dostupni besplatno online odmah nakon objavljivanja, u skladu s načelima izdanja Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Autori zadržavaju autorska prava na svoje objavljene radove u časopisu Croatica bez ograničenja. Pristankom na objavljivanje izdavaču daju pravo prvog objavljivanja u tiskanom i elektroničkom obliku te distribuiranja rada sukladno s međunarodnom javnom licencijom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna (CC BY 4.0), koja dopušta distribuiranje, prilagođavanje i komercijalno korištenje rada uz uvjet primjerenoga navođenja autora, odnosno citiranja izvora.

Troškovi objave rada

Objavljivanje radova u časopisu Croatica autorima se ne naplaćuje: autori ne plaćaju naknadu za prijavu rada niti snose troškove uredničkog i recenzentskog postupka, lekture i tiska.

Arhiviranje i pohrana

Časopis Croatica višestruko se pohranjuje, i u fizičkom i u e-obliku.

Časopis se u fizičkom obliku pohranjuje u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, knjižnici Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te u drugim knjižnicama filozofskih fakulteta u Hrvatskoj.

Časopis Croatica dostupan je u e-obliku također na portalu Hrčak.

Dugotrajnu pohranu osigurava Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, na portalu Digitalne zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i u zbirci Hrvatski arhiv weba.

Članci imaju DOI, a časopis je registriran u bazi Sherpa Romeo.

Sukladno s načelima otvorenog pristupa i strategijama samoarhiviranja (self-archiving policy), autorima je dopušteno da prema vlastitom izboru dijele i pohranjuju svoje radove.

Indeksiranje/međunarodna vidljivost

Časopis se nalazi u ovim bibliotečnim bazama:

U hrvatskoj nomenklaturi Croatica se klasificira kao časopis A2 kategorije.

Prva godina izlaženja: 1970.

Časopis je godišnjak.

Područje pokrivanja: humanističke znanosti, filologija, kroatistika, kroatologija, jezikoslovlje, povijest književnosti, teorija književnosti, kulturna teorija, podučavanje kroatističkih sadržaja.