Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu

Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Ivana Lučića 3
HR-10000 Zagreb

E-adresa: croatica@ffzg.hr