Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu

ISSN 1849-1111 (Tisak)
ISSN 2623-9280 (Online)

UDK: 821.163.42
DOI: https://doi.org/10.17234

Adresa/kontakt

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za kroatistiku
Ivana Lučića 3, HR-10000 Zagreb

E-adresa: croatica@ffzg.hr

Nakladnici

  • Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • Hrvatsko filološko društvo
  • FF-press Filozofskoga fakulteta u Zagrebu

Glavni urednik

Prof. dr. sc. Mateo Žagar

Urednički odbor

Prva godina izlaženja: 1970.

Učestalost izlaženja: 1 broj godišnje

Područje pokrivanja: humanističke znanosti, filologija, kroatistika, kroatologija, jezikoslovlje, povijest književnosti, teorija književnosti, kulturna teorija, podučavanje kroatističkih sadržaja

Osnivač časopisa Croatica: Institut za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Institut za književnost i teatrologiju JAZU (HAZU)

Osnivač časopisa Nova Croatica (2007–2012) i nove serije časopisa Croatica (2013–): Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Oblikovanje i izvedba stranica: KaramanDesign