Croatica 35–36, 1991.

Uvodne napomene

Jože Pogačnik

Opći problemi moderne

Ante Stamać

Programi i manifesti hrvatske moderne

Miroslav Šicel

Hrvatska moderna i književnosti zapadnoeuropskoga kruga

Jože Pogačnik

Pitanje secesije u hrvatskoj moderni

Branka Brlenić-Vujić

Znanost o književnosti u razdoblju moderne

Nina Aleksandrov-Pogačnik

Friedrich Nietzsche i hrvatska moderna

Mirjana Stančić

Dječja književnost hrvatske moderne

Mladen Subotić

Simbolički kodovi u poeziji hrvatske moderne

Bogdan Mesinger

Rima u hrvatskoj moderni

Jasna Melvinger

Guido Jeny o počecima Ivana Meštrovića

Stanislav Marijanović

Tragom umjetnosti riječi Dušana S. Đukića

Milorad Nikčević

Kazalište u Osijeku u razdoblju hrvatske moderne

Dragan Mucić

Hrvatska moderna u memoarskim svjedočenjima Vilme Vukelić

Vlado Obad