Croatica 33, 1990.

Proslov

Ante Stamać

Kazališne teme u Frangešovoj povijesti hrvatske književnosti realizma

Nikola Batušić

Ljepota tuge

Branka Brlenić-Vujić

Frangešov Mažuranić

Dunja Fališevac

Conte Ivo

Branko Hećimović

Frangešov esejizam

Krešimir Nemec

Između Frangešovih starih i novih stilističkih studija

Joža Skok

Prilog raspravi

Milivoj Solar

Frangešove »sile pokretnice«

Ante Stamać

Antun Barac – Ivo Frangeš, ili: od filologije do estetike

Miroslav Šicel

Frangešove dantističko-traduktološke teme

Mirko Tomasović

Frangešovi poticaji komparativnom čitanju Krleže

Ivo Vidan

Tekst i Povijest. U povodu sedamdesete obljetnice profesora dr. Ive Frangeša

Divna Zečević