Croatica 31–32, 1989.

Prilog istraživanju hrvatske latiničke književnosti 14. stoljeća

Odlomak Korčulanskog lekcionara [Pokušaj čitanja i (orto)grafijska obilježja]

Dragica Malić

Mizoginski slučaj Ivana Ivaniševića

Josip Mihojević

Književni citati u prvom izdanju rječnika »Dizionario italiano, latino, illirico« Ardelia Della Belle, s osobitim osvrtom na citate iz Gundulićeva »Osmana«

Nives Sironić-Bonefačić

Kako trčati u habitu kanonika?

(U povodu 100-te obljetnice smrti Adolfa Vebera Tkalčevića)

Nedjeljko Fabrio

»Zagrepkinja« Adolfa Vebera Tkalčevića kao model predrealističke novele

Miroslav Šicel

Kazna prokšenosti i naglosti – nagrada kreposti

(»Nadala Bakarka« Adolfa Vebera Tkalčevića)

Nikola Petković

Bilješke o Veberovim kratkim putopisima

Vlaho Bogišić

Uz pismo Ferde Rusana Augustu Šenoi

(U povodu 110-te obljetnice smrti Ferde Rusana)

Dubravka Franković

Lirika Ante Cettinea

Jurica Pavičić

Jedno promišljanje metafore

Marija Ana Dürrigl

Recenzija

Književnosti Jugoslavije na engleskomu

(A Comprehensive Bibliography of Yugoslav Literature in English 1593–1980, Slavica Publishers, 1984, i First Supplement to »A Comprehensive Bibliography of Yugoslav Literature in English« 1981–1985, Slavica Publishers, 1988.)

Ivo Vidan