Croatica 30, 1988.

Živo vezivno tkivo Gundulićeva jezika

Vladimir Anić

Dva stoljeća pojavnosti naše narodne poezije u skandinavskim zemljama

Mirko Rumac

Croatica u djelu Lorenza Hervasa y Pandura

Dražen Budiša

Krakovjak u hrvatskoj i slovenačkoj poeziji

Ivana Živančević

Šulekovo autorstvo rukopisa »Bibliotheca illyrica«

Ivan Martinčić

Književno djelo Luke Botića u povijesti hrvatske književnosti i književne kritike

Stipe Botica

Devet pjesama Frane Alfirevića

Ante Sekulić

Neke posebnosti jezičnog izraza u opusu Luke Perkovića

Ivan Sović

Pripovjedač u romanu »Zajednička kupka« Ranka Marinkovića

Jesenka Haramina

Mladenačka Barčeva pisma iz Sušaka u »Spljet«

Tatjana Arambašin

Recenzija

Značajan prinos hrvatskoj komparatistici

(Mirko Tomasović, Tradicija i kontekst, komparatističko-kroatističke teme, August Cesarec, Zagreb 1988.)

Dunja Fališevac