Croatica 29, 1988.

Poslijeratna paleoslavistika u Hrvatskoj

Anica Nazor

Rezultati istraživanja hrvatskog latinizma u Hrvatskoj poslije rata

Marija Klenovar

Anonimno tiskano djelo Bogoslava Šuleka »Šta namčravaju Iliri?« i njegov autograf »Što smo mi, Horvati oli Iliri?

Ivan Martinčić

»Kanarinčeva ljubovca« – ogledni i ugledni uzorak Šenoine novelistike

Joža Skok

Tradicijski okvir »Jame«

Ante Stamać

Evolucija pripovjedača u novelistici Slobodana Novaka

Anita Šikić

Suvremeno hrvatsko pjesništvo – specifično i slojevito susretište

Anđelko Novaković