Croatica 26–27–28, 1987.

O profesoru Milanu Ratkoviću

Bibliografija prof. dr. Milana Ratkovića

Nedjeljka Paro

I. Srednjovjekovlje

»Bašćanska ploča« kao književno djelo

Ante Stamać

Latiničko prikazanje Muka svete Margarite i hrvatsko-glagoljska hagiografskolegendarna tradicija

Eduard Hercigonja

Još jedna glagoljska verzija legende o svetom Nikoli

Anica Nazor

Jagićevo proučavanje hrvatske srednjovjekovne književnosti

Nikica Kolumbić

II. Renesansa

Kojoj književnoj vrsti pripada Hektorovićevo »Ribanje i ribarsko prigovaranje«?

Pavao Pavličić

Umetnuti stihovi u Držićevim komedijama

Ivan Slamnig

Bobaljević i Držić (dodiri i analogije u svjetlu manirizma)

Frano Čale

Tasso – Zlatarić – Tresić Pavičić

Mirko Tomasović

Dragocjeni ulomak Gazarovićeve »Ljubice«

Tonko Maroević

III. Barok

Barok kao potonulo kulturno dobro

Zoran Kravar

Dživo Bunić Vučić i dubrovački barokni pjesnici

Dunja Fališevac

IV. Prosvjetiteljstvo i predromantizam

Serafin Crijević – pionir hrvatske književne historiografije

Rafo Bogišić

O Panizzolinoj kotarskoj antologiji iz XVIII. stoljeća

Slobodan Prosperov Novak

Rajićeva izdanja Reljkovićeva »Satira«

Stjepan Damjanović

Školska drama u Sjevernoj Hrvatskoj

Josip Bratulić

Rani tekstovi Antuna Mihanovića

Josip Vončina