Croatica 24–25, 1986.

Eksplozija poticaja (Inozemni Kamov)

Mladen Machiedo

Akademija »Složnih« (»Dei concordi«) u Dubrovniku 16. stoljeća

Rafo Bogišić

Južnoslavenski tekstovi u Megiserovu djelu »Prob einer Verdolmetschung in fünfftzig underschiedlichen Sprachen«... iz 1603.

Dražen Budiša

Hrvatska feljtonistika do Šenoe

Miroslava Tušek-Šimunković

Matoš i avangarda

Dubravka Oraić

Narušavanje dramske forme epskim elementima u »Legendama« Miroslava Krleže

Jolanta Sychowska-Kavedžija

Pučka rukopisna knjiga s kraja 18. stoljeća / Libar »Protiva svakoi zasidi diavaoskoi«

Divna Zečević

Bibliografija proznih radova Dragutina Tadijanovića (Prikazi, članci, feljtoni, pogovori, kronologije, izvještaji i drugo)

Dragutin Tadijanović

Prikazi i recenzije

Pouke za čestit život

(Marko Marulić, Pouke za čestit život s primjerima, preveo i protumačio Branimir Glavičić, Globus, Zagreb, 1986)

Dunja Fališevac

Što će se sa Zagorkom zbivati kasnije?

(Stanko Lasić, Književni počeci Marije Jurić Zagorke [1873–1910]. Uvod u monografiju. Znanje, Zagreb, 1956)

Sanja Čerlek

O staročeškim glagoljskim tekstovima

(Ludmila Pacnerová, Staročesé hlaholské zlomky [kritické vydání], Izdanja CSAV, Prag 1986, str. 3–132)

Stjepan Damjanović

In memoriam

Josip Hamm (1905–1986)

Stjepan Damjanović