Croatica 22–23, 1985.

Malo poznati preteča Ljudevita Gaja

Waclaw Twardzik

Društvena pozadina jedne starohrvatske pjesme

Josip Mihojević

Unutrašnja forma u književnom baroku slobodnog grada Dubrovnika. Ivan Gundulić, »Suze sina razmetnoga« (1622)

Hans Rothe

Stihovi i strofe Bunićevih »Plandovanja«

Dunja Fališevac

Gramatika Matije Antuna Relkovića

Ivo Pranjković

Esejistički elementi u poslijeratnom hrvatskom romanu

Krešimir Nemec

Kazalo imena za knjigu »Povijest hrvatske renesansne književnosti« Marina Franičevića (SK, Zagreb 1983)

Vesna Frangeš

Recenzije

Arhetipska osobnost

(Slobodan P. Novak – Josip Lisac, Hrvatska drama do narodnog preporoda I i II, Logos, Split 1984)

Mira Muhoberac

Zlato i srebro ilirske riznice

(Riznica ilirska 1835–1985, priredio prof. dr Miroslav šicel, Biblioteka C, Cankarjeva založba – Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb – Ljubljana 1985)

Josip Vončina

In memoriam

Zdenko Škreb (1904–1985)

Ante Stamać

Josip Tandarić (1935–1986)

Stjepan Damjanović