Croatica 20–21, 1984.

Hrvatska sređnjovjekovna poezija latinskoga jezičnog izraza

Josip Bratulić

»Cvet sveteh« Hilariona Gašparotija (1714–1762)

Olga Šojat

Jezična i stilska slojevitost proze u trapericama

Marko Samardžija

Marulićeve veze s talijanskom kulturom

Mirko Tomasović

Jedan glas za Franju Markovića – u povodu sedamdesete obljetnice smrti

Mirko Tomasović

Poroci Slavonaca u Došenovoj »Jeki planine«

Antun Djamić

Recenzije

Časopis »Slovo« u četvrtom desetljeću

(uz dvobroj 32–33, Zagreb 1983; uredili: Anica Nazor, Marija Pantelić i Josip Tanđarić)

Stjepan Damjanović

0 filološkim školama 19. stoljeća i njihovim izvorima

(Zlatko Vince, Putovima hrvatskoga književnog jezika, Liber, Zagreb 1978)

Josip Lisac

Dosad najbolji udžbenik hrvatskog, ili srpskog jezika za strance

(Stjepan Drilo, Kroatisch–Serbisch, I i II, Julius Groos Verlag, Heidelberg 1978)

Ivo Pranjković

Književnopovijesne studije o starijim i novijim piscima (Stanislav Marijanović, Povratak zavičajnicima, Osijek 1983)

Dunja Fališevac

In memoriam

Veselko Tenžera (1942–1985)

Slavko Mihalić

Kronika

U čast 80. rođendana akademika Zđenka Škreba

(»Umjetnost riječi«, XXVIII/1984, broj 3, srpanj–rujan)

Anđelko Novaković