Croatica 19, 1983.

Ruski jazik ošvičeni z priznačkami zahodnoslavjanskih i vostočnoslavjanskih jazikoh

Eugenija Barić

Istraživalački pokušaj semiotike u poredbenom proučavanju književnog i likovnog djela na primjerima iz suvremene hrvatske književnosti

Branka Brlenić-Vujić

Od Taljiga života do Velikog putovanja

Aleksandar Flaker

Turgenjevski smjer hrvatskog realizma

Ivo Frangeš

»Kirillova kniga« s autografnim marginalnim bilješkama Jurja Križanića

Ivan Golub

Problemi klasifikacije folklornih kazališnih oblika

Ivan Lozica

Grčke riječi sa sufiksom -ma u slavenskim jezicima

Mile Mamić

Genitiv u sastavu frazeologizama u suvremenom ruskom i hrvatskom književnom jeziku

Anita Menac

Hrvatsko-ruske podudarnosti u Križanićevoj Gramatici

Milan Moguš

O klasifikaciji usmene lirske poezije

Tanja Perić-Polonijo

Sadržajne i literarne osobine odlomaka žitija Konstantina-Ćirila u hrvatskoglagoljskim i ruskim tekstovima

Ivanka Petrović

Prilog diskusiji o prvenstvu u metodi lingvističke geografije

Valentin Putanec

Remsko evanđelje prema hrvatskoglagoljskom lekcionaru

Ksenija Režić

Hrvatskoglagoljski Apostol između Istoka i Zapada

Josip Tandarić

Juraj Križanić i književno jezične tendencije u Hrvatskoj 17. stoljeća

Josip Vončina