Croatica 17–18, 1982.

Historijska pozadina Šenoine pripovjetke i romana

Nada Klaić

Miroslav Krleža i njegovi kritičari za vrijeme Prvoga svjetskog rata

(Prilog recepciji Krležina djela)

Stanko Lasić

Recenzije

Katalog glagoljskih natpisa

Stjepan Damjanović

Temeljito o našim počecima

Stjepan Damjanović

Crijevićeva »Bibliotheca Ragusina« u izvrsnom kritičkom izdanju

Vladimir Vratović

Kritičko izdanje i prijevod Šižgorićeva spisa o Iliriji i gradu Šibeniku

Vladimir Vratović

In memoriam

Dobriša Cesarić (1902–1980)

Ivo Frangeš

Miroslav Vaupotić (1925–1981)

Miroslav Šicel

Ivan Krolo (1919–1981)

Ante Stamać

Kronika

Završna riječ  na znanstvenom skupu »Vatroslav Jagić danas«, 13.–15. prosinca 1982)

Ivo Frangeš