Croatica

Tekući broj

Croatica 64, 2020.
Tekući broj: 65, 2021. Preuzmite PDF

Kazalo

Pogled na jezik pjesništva Libra od mnozijeh razloga u kontekstu hrvatskih međudijalektnih adaptacija 16. stoljeća

Vera Blažević Krezić, Ivana Eterović

Za lubav Isukarsta – pripovijest o Svetom Žulianu

Marija-Ana Dürrigl

Apokrifni tekstovi o Abrahamu u Libru od mnozijeh razloga

Milica Mikecin

Skazanije i pripovidjenije od suda velikoga (Libro od mnozijeh razloga 49–56)

Lejla Nakaš

Grafija pisarskih ruku Libra od mnozijeh razloga

Kristian Paskojević

Cvijet kreposti u Libru od mnozijeh razloga: leksičke i animalističke osobitosti

Marinka Šimić, Antonija Zaradija Kiš

Nekoliko riječi o ćiriličnome rukopisu Ortus anime iz 1567. godine, prijepisu Dešićeva Raja duše: što o njemu znamo i kako dalje

Vuk-Tadija Barbarić

Raznolikost hrvatskoga jezika 50-ih godina

(Zbornik radova s istoimenoga znanstvenog skupa održanog povodom 70. obljetnice Katedre za hrvatski standardni jezik Odsjeka za kroatistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2021

Zlatna Jelić

Dvostruki uzlet nacionalne filologije u 19. i 21. stoljeću

(Vera Blažević Krezić, Književnim radnjami za crkvu i domovinu. O novocrkvenoslavenskom jeziku Parčićeva misala iz 1893, Matica hrvatska, Zagreb 2020)

Tanja Kuštović

Putovanje kroz riječi (Dolores Grmača, Nevolje s tijelom: alegorija putovanja od Bunića do Barakovića, Matica hrvatska, Zagreb 2015)

Dubravka Dulibić-Paljar

Ovaj put mišem o zvuku i jeziku (Petar Guberina, Zvuk i jezik u pokretu, portal Stilistika.org, glavni urednik Krešimir Bagić)

Magdalena Mrčela

Granice u jeziku i (s) jezikom (Ivo Pranjković, Gramatičke graničnosti, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2021)

Jelena Đorđević

Andrić i Krleža: prikriveni i razotkriveni jok-efendija

(Boris Škvorc, Andrić i Krleža: poetike i politike. O naraciji nacije/nacija i /književnim/ prelaženjima granica, Matica hrvatska, Zagreb 2021)

Gabriela Bionda

Tvrdoća teksta (Tomislav Brlek, Tvrdi tekst: uvid i nevid moderne hrvatske književnosti, Fraktura, Zagreb 2020)

Matija Bošnjak

Ve nam je srce na miesti – o rječniku svetomarskih frazema i poslovica

(Anđela Frančić i Mira Menac-Mihalić, Rječnik frazema i poslovica međimurskoga govora Svete Marije. Kaj? Storijapa Kanižaj!, Knjigra, Zagreb 2020)

Martina Bašić

Kognitivnogramatički opis složene rečenice

(Branimir Belaj i GoranTanacković Faletar, Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika, knjiga treća, Sintaksa složene rečenice, Disput, Zagreb 2020)

Iva Nazalević Čučević

Delikatni izazovi filoloških crtica

(Stjepan Damjanović, Crtice o hrvatskom glagoljaštvu, Hrvatska sveučilišna naklada i Hrvatski katolički radio, Zagreb 2020)

Ivana Eterović

Povijest hrvatskoga jezika u šest knjiga

(Povijest hrvatskoga jezika od srednjega vijeka do 21. stoljeća, 6 knjiga, gl. urednik Ante Bičanić, Croatica, Zagreb 2009–2019)

Igor Marko Gligorić

Croatica

Priprema novog broja

U pripremi je tematski 66. broj Croatice (god. XLVI, za 2022. godinu) pod naslovom Opis kao temelj poučavanja hrvatskoga kao inoga jezika, hrvatske književnosti i kulture. Objavljivanje se predviđa potkraj 2022. godine. Urednici broja su doc. dr. Sanda Lucija Udier, Ana Grgić i dr. sc. Darko Matovac, lektori Croaticuma – Centra za hrvatski kao drugi i strani jezik.

Croatica

O časopisu

Croatica je znanstveni časopis koji objavljuje radove o hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi te recenzije i kritike novih izdanja iz tih područja. Časopis je nastavak nekadašnjeg časopisa za proučavanje hrvatske književnosti istog naslova (1970–2000) te njegove obnovljene verzije naslova Nova Croatica (2007–2012).

Croatica je časopis s otvorenim pristupom, svi su članci besplatno dostupni online, a objavljivanje članaka za autore je besplatno.

Opširnije

Croatica

Arhiv brojeva

Sve integralne brojeve Croatice od 1970. do danas možete preuzeti u PDF‑u. Brojevi su ograničeno pretraživi po tekstu kazala.

Ako želite detaljno pretražiti članke u dosadašnjim izdanjima, možete se poslužiti arhivom na Portalu hrvatskih znanstvenih časopisa Hrčak pod Croatica i Nova Croatica.

Croatica

Etički kodeks

Časopis Croatica njeguje visoke akademske standarde etičnog ponašanja svih sudionika u procesu objavljivanja članaka – urednika, autora članaka, recenzenata i izdavača. Pritom polazi od etičkih standarda Committee on Publication Ethics (COPE, Core practices; Ethics toolkit for a successful editorial office).

Opširnije

Croatica

Upute

Autori i recenzenti mogu ovdje naći relevantne upute odnosno informacije: