Croatica

Tekući broj

Croatica 67, 2023.
Tekući broj: 67, 2023. Preuzmite PDF

Kazalo

O poeziji i oko poezije, zadnjih trideset godina, uvod u temat

Evelina Rudan

Osvrt na dva lika suvremenosti hrvatskog pjesništva 1990. – 2022.

Ivan Rogić Nehajev

U velikim potezima – osvrt na dugu pjesničku suvremenost

Branislav Oblučar

Intermedijalno pjesništvo hrvatskoga postmoderniteta od 1991. do 2023.

Goran Rem

Sumnja u sumnju: kvorumaško pjesništvo u trećem mileniju i etos skepticizma

Tvrtko Vuković

Hrvatske pjesničke prakse 2000. – 2010.

Davor Šalat

Poetski jezici smrti u kontekstu hrvatskih pjesničkih praksi od 1990. do 2020.

Andrijana Kos-Lajtman

Od biblizama do poetskoga univerzuma

Đurđica Garvanović-Porobija

Slušanje slika ili samosvojna domena imaginarnog u pjesmama Ane Brnardić, Krešimira Bagića i Marka Pogačara

Nataša Govedić

Pticama o "iza" i pticama o "ovdje"

Luka Rovčanić

Ona i oni: modernost lirike Anke Žagar

Andrea Milanko

Poezija i njezini izdajnički jezici na sceni: prolegomena mogućim suodnosima

Leo Rafolt

Jezik o suvremenoj poeziji i suvremena poezija o jeziku

Anamarija Mrkonjić, Darko Vasilj

Suvremeno pjesništvo – eseji i prikazi

S obiju strana papirnate barikade – esej o suvremenoj hrvatskoj pjesničkoj sceni

Pablo Srdanović, Mateja Tutiš

Šalatov kritičarski sitnozor

Krešimir Bagić

Kritičko čitanje nove Bagićeve "kronike" ili O sabranim pustolovinama u "Republici stiha"

Pablo Srdanović

Jeka pluralnih (lirskih) glasova. Osvrt na Kolarove kritičarske odjeke s naglaskom na njihovu poetsku dionicu

Pablo Srdanović

Sto godina smrti u stihu iz drukčije perspektive

Mislav Graonić, Vida Sever

Teorijski zbornik o lirici u dominantno naratološkom dobu

Mislav Graonić, Vida Sever

Što je (pitao) stilističar 2023?

Gabrijela Puljić

Prilozi

Hrvatski seminar za strane slaviste kao mjesto prožimanja

Luka Cvitanović, Iva Orepić

Novopronađeni ćirilički spomenici u Konavlima

Tanja Kuštović

Croatica

Priprema novog broja

U pripremi je 68. broj Croatice (god. XLVIII, za 2024. godinu) posvećen književnom opusu Slobodana Novaka (1924–2016). Broj će donijeti priloge sa znanstvenoga skupa Dalje treba misliti koji je u povodu stote obljetnice autorova rođenja održan 11. i 12. travnja 2024. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Urednica broja je doc. dr. sc. Ivana Drenjančević s Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Objavljivanje se predviđa potkraj 2024. godine.

Croatica

O časopisu

Croatica je znanstveni časopis koji objavljuje radove o hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi te recenzije i kritike novih izdanja iz tih područja. Časopis je nastavak nekadašnjeg časopisa za proučavanje hrvatske književnosti istog naslova (1970–2000) te njegove obnovljene verzije naslova Nova Croatica (2007–2012).

Croatica je časopis s otvorenim pristupom, svi su članci besplatno dostupni online, a objavljivanje članaka za autore je besplatno.

Opširnije

Croatica

Arhiv brojeva

Svi integralni brojevi časopisa Croatica i pojedinačni članci od 1970. do danas slobodno su dostupni online i možete ih preuzeti u PDF‑u. Brojevi su pretraživi po tekstu kazala.

Također, ako želite detaljno pretražiti članke u dosadašnjim izdanjima, možete se poslužiti i arhivom na Portalu hrvatskih znanstvenih časopisa Hrčak pod Croatica i Nova Croatica.

Croatica

Etički kodeks

Časopis Croatica njeguje visoke akademske standarde etičnog ponašanja svih sudionika u procesu objavljivanja članaka – urednika, autora članaka, recenzenata i izdavača. Pritom polazi od etičkih standarda Committee on Publication Ethics (COPE, Core practices; Ethics toolkit for a successful editorial office).

Opširnije

Croatica

Upute

Autori i recenzenti mogu ovdje naći relevantne upute odnosno informacije: