Croatica

Tekući broj

Croatica 66, 2022.
Tekući broj: 66, 2022. Preuzmite PDF

Kazalo

Uvodnik

O tzv. "rastavnom korelativu" što

Branimir Belaj

Što se sklanja u državi Brazil(u)?

Goranka Blagus Bartolec, Ivana Matas Ivanković

CroaTPAS: uspoređivanje značenja vidskih parnjaka s namjerom istraživanja odnosa između vida, aktionsarta i glagolske polisemije u hrvatskom

Costanza Marini

Uloga i samopercepcija volontera u jezičnom osposobljavanju izbjegličke populacije u Republici Hrvatskoj

Martina Podboj, Jelena Cvitanušić

Vidski neupareni glagoli u hrvatskom jeziku

Jurica Polančec

Konstrukcijski pristup kao temelj za poučavanje hrvatskoga kao inoga jezika: prilozi rječniku konstrukcija

Mateusz-Milan Stanojević

Poučavanje negacije u hrvatskome kao stranome jeziku

Irena Zovko Dinković

O metatonijskom naglasku u hrvatskome standardnom jeziku

Helena Delaš

Prefigirani glagoli u hrvatskome mrežnom rječniku – Mrežniku

Lana Hudeček, Josip Mihaljević, Milica Mihaljević

Prilozi

In memoriam Stjepan Babić (1925.–2021.)

Mario Grčević

Slovo na ispraćaju Mire Muhoberac (1959.–2021.)

Evelina Rudan

Slovo na ispraćaju profesora Eduarda Hercigonje (1929.–2022.)

Mateo Žagar

Dvadeset godina iskustva u dvjema knjigama

Lidija Ban Matovac

Binarnosti i suprotnosti u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi

Iva Dragićević

Temeljni opis hrvatskoga kao inoga jezika – priručnik za učenike, poučavatelje i proučavatelje hrvatskoga jezika

Milvia Gulešić Machata

Putopis kroz jezičnu prošlost

Tanja Kuštović

Katalog izložbe Predmet: Hrvatski

Davor Nikolić

Kroz prostor i vrijeme: zbornik u čast Miri Menac-Mihalić

Davor Nikolić

Kaleidoskopske slike stvaralaštva Mire Muhoberac

Tanja Kuštović

Croatica

Priprema novog broja

U pripremi je 67. broj Croatice (god. XLVII, za 2023. godinu) s temom Suvremeno hrvatsko pjesništvo od 1990. do 2020. godine. Urednice broja su izv. prof. dr. sc. Evelina Rudan i doc. dr. sc. Ivana Drenjančević s Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Objavljivanje se predviđa potkraj 2023. godine.

Croatica

O časopisu

Croatica je znanstveni časopis koji objavljuje radove o hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi te recenzije i kritike novih izdanja iz tih područja. Časopis je nastavak nekadašnjeg časopisa za proučavanje hrvatske književnosti istog naslova (1970–2000) te njegove obnovljene verzije naslova Nova Croatica (2007–2012).

Croatica je časopis s otvorenim pristupom, svi su članci besplatno dostupni online, a objavljivanje članaka za autore je besplatno.

Opširnije

Croatica

Arhiv brojeva

Svi integralni brojevi časopisa Croatica i pojedinačni članci od 1970. do danas slobodno su dostupni online i možete ih preuzeti u PDF‑u. Brojevi su pretraživi po tekstu kazala.

Također, ako želite detaljno pretražiti članke u dosadašnjim izdanjima, možete se poslužiti i arhivom na Portalu hrvatskih znanstvenih časopisa Hrčak pod Croatica i Nova Croatica.

Croatica

Etički kodeks

Časopis Croatica njeguje visoke akademske standarde etičnog ponašanja svih sudionika u procesu objavljivanja članaka – urednika, autora članaka, recenzenata i izdavača. Pritom polazi od etičkih standarda Committee on Publication Ethics (COPE, Core practices; Ethics toolkit for a successful editorial office).

Opširnije

Croatica

Upute

Autori i recenzenti mogu ovdje naći relevantne upute odnosno informacije: