Croatica 63, 2019.

Cvêtь vsake mudrosti u Tkonskom zborniku: o lunji i zavisti

Antonija Zaradija Kiš

Tuđost pjesme (lirika Vesne Krmpotić)

Tamara Bakran

Антологии, идеологии и литературен канон (Хърватските антологии от 30-те и 40-те години на ХХ век)

Elena Daradanova

Oblični naglasak u Slovnici hervatskoj Antuna Mažuranića

Helena Delaš

Gramatička višeznačnost kategorije broja

Branka Tafra

Prilozi

O lirici, starijoj i novijoj

(Tomislav Bogdan, Prva svitlos, Matica hrvatska, Zagreb 2017; Tvrtko Vuković, Na kraju pjesme, Meandarmedia, Zagreb 2018)

Andrea Milanko

Znanstveno znanje o »narativnom znanju« usmenih predaja

(Evelina Rudan, Vile s Učke: žanr, kontekst, izvedba i nadnaravna bića predaja, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb – Povijesni i pomorski muzej Istre, Pula 2016)

Ružica Pšihistal

Britko o britkosti

(Ivan Marković, O britkosti. Filološko paljetkovanje po 2017)

Magdalena Mrčela

Nova povijest šćavet(ansk)a

(Vuk-Tadija Barbarić, Nastajanje i jezično oblikovanje hrvatskih lekcionara, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2017)

Vera Blažević Krezić

Stanko Lasić

(Karlovac, 25. svibnja 1927. – Pariz, 5. listopada 2017)

Vinko Brešić

Milan Moguš

(Senj, 25. travnja 1927. – Zagreb, 19. studenoga 2017)

Anđela Frančić, Boris Kuzmić, Marija Malnar Jurišić, Mira Menac-Mihalić

Joža Skok

(Petrijanec kod Varaždina, 14. veljače 1931. – Zagreb, 8. rujna 2017)

Vinko Brešić