Croatica 59, 2015.

Riječ urednika

Mateo Žagar, Zvonimir Glavaš

Izvorni znanstveni radovi

Što kognitivna gramatika može reći o tzv. dativnim subjektima?

Branimir Belaj

Povraci filologiji između igre i komentara

Zvonimir Glavaš

Tekstologija i granice nacionalne filologije: zaboravljena drama Govor božićni

Milovan Tatarin

Pregledni znanstveni radovi

Mogućnost označiteljskih alata unutar mrežnog okvira za istraživanje hrvatske kulturne baštine

Mario Essert

Suvremena hrvatska onomastika – izazovi, potrebe i mogućnosti

Anđela Frančić

Obzori kroatističkih jezičnopovijesnih traganja u digitalnom dobu

Amir Kapetanović

Hrvatskoglagoljski tekstovi kao izvor podataka za povijesnu dijalektologiju hrvatskoga jezika

Sanja Zubčić

Standardni hrvatski i njegovi neposlušni gradovi (ili o jednoj anticipaciji hrvatske sociolingvistike)

Ivo Žanić

Stručni radovi

Iz suvremenih tekstoloških proučavanja glagoljskih tekstova

Tanja Kuštović

Pomaže li povijesna gramatika razumijevanju hrvatskoga standardnog jezika?

Boris Kuzmić

Varia

Mjesto hrvatske srednjovjekovne pismenosti u kroatističkoj izobrazbi na početku 21. stoljeća

Ivana Eterović

O dvama zvučnim atlasima hrvatskoga jezika

Velimir Piškorec, Ivana Kurtović Budja

Jezikoslovna kroatistika danas i sutra

Ivo Pranjković