Croatica 58, 2014.

Najmanje što smo mogli...

Tvrtko Vuković, Ivana Drenjančević

Nekoliko bilježaka o Milanjinoj temi: intelektualci u postmoderno doba

Ivan Rogić Nehajev

Ona vrata na D4

Rođendanski odgovor na pitanje Čemu intelektualci (govor, podučavanje, dijalog)

Marina Protrka Štimec

Što sve hrvatska poezija okuplja u svom središtu: Cvjetko Milanja i Hrvatsko pjesništvo od 1950. do 2000, IV. dio

Branimir Bošnjak

O suvremenome hrvatskome pjesništvu Cvjetka Milanje

Sanjin Sorel

Nešto o sintetičkom i analitičkom modeliranju (hrvatske) književne pri/povijesti

(Bilješke uz Hrvatski roman 1945–1990)

Boris Škvorc

Cvjetko Milanja o jeziku, nad jezikom i u jeziku

Ivo Pranjković

Suradnja Cvjetka Milanje u časopisu Republika

Domagoj Brozović

Čitajući Gudelja

Darko Gašparović

Granična iskustva i iskustva s putovanja. Intertekstualni rat Tomice Bajsića

Krystyna Pieniążek-Marković

Modernost Slamnigove lirike

Andrea Milanko

Imperijalizam zvuka

Bajalački logocentrizam Severove lirike

Tvrtko Vuković

Fonostilistički pristup pjesmi Evanđelisti Ivana Slamniga

Davor Nikolić

Spomenički paragraf Tina Ujevića – odmazda izvornika dvojničkomu prikazu

Ivana Drenjančević

Andrićeva Prokleta avlija kao mundus inversus

Krešimir Nemec

I to je Amerika!

Američki imaginarij Tribusonova romana Made in U.S.A.

Maša Kolanović

Dva Kratka izleta

Lana Molvarec

Povijesna pravednost u hrvatskim usmenim predajama

Ljiljana Marks

Quorumova kratka kratka priča

Helena Sablić Tomić

Romaneskna autobiografija u novijoj hrvatskoj književnosti

Bernarda Katušić

Parrésia vs. phronesis: Foucault i političko danas

Žarko Paić

Bibliografija knjiga Cvjetka Milanje

Di se maslina plavi...

Uz broj Croatice posvećen Cvjetku Milanji

Vinko Brešić