Croatica 57, 2013.

Što je Nazorova Živana?

Pavao Pavličić

Jedna slavonska svjetovna drama tiskana u 18. stoljeću

Milovan Tatarin

Imenica vas u staroj slavenskoj toponimiji

Stanko Andrić

Nostalgija kao obilježje Tribusonova autobiografizma

Ivan Bošković

Pozicioniranje ženskog subjekta u suvremenom hrvatskom (pseudo)autobiografskom diskursu

Ivan Bujan

Vranićev Mlajši Robinzon. O podrijetlu i ideologemskom postavu prvog dječjeg romana na hrvatskom jeziku

Tihomir Engler

Paleta boja u romanu Povratak Filipa Latinovicza

Kristina Čendo, Zrinka Jelaska

Novi podaci o podrijetlu nobelovca Ive Andrića

Milo Jukić

Sinteza pjesničke postmoderne

(Cvjetko Milanja: Hrvatsko pjesniπtvo 1950. – 2000. IV. dio.Knj. –2. Altagama, Zagreb, 2012. Str. 334 i 366)

Mario Kolar

Bez tetošenja i zaplotnjaštva

(Nikola Miličević: Kritike i polemike. Priredio Vinko Breπić. Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 2012. Str. 351)

Mario Kolar

Periferni kanon

(Sabrana djela Ivane Brlić-Mažuranić, kritičko izdanje, ur. V. Breπić, sv. 4: Članci 1903. – 1938., priredila Marina Protrka Štimec, izdavaË Ogranak MH Slavonski Brod, Slavonski Brod, 2013. Str. 292)

Domagoj Brozović

Za novi studij lirike

(Tvrtko Vuković: Tko je u razredu ugasio svjetlo? MeandarMedia, Zagreb, 2012. Str. 167)

Igor Dvoršćak

Stogodišnjica Hlapića

(Međunarodna znanstvena konferencija Od čudnovatog do čudesnog: 100 godina Čudnovatih zgoda šegrta Hlapića, Zagreb — Slavonski Brod, 17. – 20. travnja 2013.)

Sanja Lovrić

Šest konaka šegrta Hlapića (1930)

Ivana Brlić Mažuranić

Bibliografija Croatice (1970. – 2000.) i Nove Croatice (2007. –2012.)

Domagoj Brozović

Otvoreno pismo u povodu objave novoga »Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena znanja«