Nova Croatica 6 (56), 2012.

Profesor Damjanović i njegov odsjek

Mateo Žagar

I.

Metodološki prinos(i) Stjepana Damjanovića istraživanjima hrvatskoga glagoljaštva

Ivana Eterović

Udžbenici i priručnici profesora Damjanovića

Tanja Kuštović

Škola, učenje i učivo u Damjanovićevim znanstvenim prinosima

Vlado Pandžić

Slavonske jezikoslovne teme u opusu Stjepana Damjanovića

Marko Samardžija

Stipine slavonske teme / O Slavonskim temama (2006) Stjepana Damjanovića – naknadno, s povodom

Vinko Brešić

Svoj svome / Pisanje predgovora – skriveno ja

Julijana Matanović

Kadšto

Krešimir Bagić

II.

Staroslavenske početnice i čitanke u XIX. i XX. stoljeću

Josip Bratulić

Predožba Indije u dubrovačkoj književnosti / Barlaam i Jozafat u Dubrovačkim legendama

Dunja Fališevac

Alegorija onostranih putovanja u srednjovjekovnoj književnosti

Dolores Grmača

Viša potencija duha / Perspektive književnosti u književnopovijesnom i kritičkom radu Vatroslava Jagića

Marina Protrka Štimec

III.

O akcentuaciji strizivojnskoga govora

Mira Menac-Mihalić

O jezikoslovnim istraživanjima slavonskih pravnih tekstova XVIII. stoljeća

Boris Kuzmić

Slavonska književnost i povijest nacionalne književnosti – regionalizam i nacionalni identitet

Suzana Coha

Novotvorbe Josipa Stipana Relkovića

Ivo Pranjković

Ljevorubnice u Kućniku Josipa Stipana Relkovića

Anđela Frančić i Bernardina Petrović

Đuka Begović – Edipov slavonski brat

Tvrtko Vuković

Još o Đuki Begoviću

Krešimir Nemec

Nepostojano (poluglasničko) a u imenicama hrvatskoga jezika

Josip Silić

O počecima hrvatskoga nogometa

Ivan Marković