Nova Croatica 4 (54), 2010.

Etika svjedočenja: preživjeli kao drugi tubitka

Zrinka Božić Blanuša

Muslimanska tema i njezin razvoj u hrvatskom povijesnom romanu za djecu i mladež do 1945.

Berislav Majhut

Epistolarna poezija dominikanca Tome Marinkovića Tomića (1710–1779)

Ivan Armanda

Što je Vladimiru Aniću A. Vladić?

(Naličje kalupa. Sabrani spisi Vladimira Anića. Disput. Zagreb, 2009. Str. 724)

Krešimir Bagić

Doprinos hrvatskoj ukrajinistici

(Jevgenij Paščenko: Ukrajinsko-hrvatske književne poredbe. Književni krug. Split, 2010. Str. 283)

Dijana Dill

Smisao potrage za originalom

(Sabrana djela Ivane Brlić-Mažuranić. Kritičko izdanje /ur. V. Brešić/. Sv. 3: Romani. Priredio Berislav Majhut. Ogranak MH Slavonski Brod. Slavonski Brod, 2010. Str. 500)

Suzana Coha

Uoči pedesete obljetnice Croaticuma – centra za hrvatski kao drugi i strani jezik

Jelena Cvitanušić, Iva Nazalević i Sanda Lucija Udier

39. hrvatski seminar za strane slaviste Zagrebačke slavističke škole (23. 8. – 3. 9. 2010)

Anera Ryznar

Peti hrvatski slavistički kongres (Rijeka, 7–10. rujna 2010)

Josip Silić – dobitnik Nagrade Stjepana Ivšića

Nagrade Filozofskog fakulteta 2010.

Ivo Pranjković – Povelja Filozofskog fakulteta
Leo Rafolt – Godišnja nagrada Filozofskog fakulteta
Petra Bušelić i Marko Bratković – Nagrada za izvrsnost u studiju

Senzibilni tumač starije hrvatske književnosti. U povodu smrti Rafe Bogišića (1925–2010)

Dunja Fališevac

»Od prečaca važnija uspravnica«. U povodu smrti Josipa Vončine (1932–2010)

Mira Menac Mihalić

Važna izdanja

Zbornik o šezdesetogodišnjici prof. dr. Ive Pranjkovića (Zagreb, 2010)

Upute suradnicima