Croatica 64, 2020.

Jeronimov životopis Jakova apostola mlađeg u hrvatskoglagoljskim brevijarima

Vesna Badurina Stipčević

Bio(biblio)grafije: počeci znanstvenog istraživanja hrvatske književnosti u BiH

Iva Beljan Kovačić

Dvojina u biblijskim tekstovima hrvatskih protestantskih knjiga

Vera Blažević Krezić

Nekoliko zapažanja o hrvatskim raspodjelnim (ili distributivnim) glagolima

Mirko Peti

Komunikacijska funkcija psovke i pitanje njezine vulgarnosti

Lada Badurina, Nikolina Nalašić

Prilozi

Jezik s početka

(Milan Mihaljević, Jezik najstarijih hrvatskoglagoljskih rukopisa, Hrvatska sveučilišna naklada, Staroslavenski institut, Zagreb 2018)

Tanja Kuštović

Prostorom do identiteta i obrnuto

(Ivana Brković, Političko i sveto: identitet prostora i prostori identiteta u dubrovačkoj književnosti 17. stoljeća, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb – Dubrovnik 2018)

Stipe Grgas

Jezik u varijantama

(Krešimir Mićanović, Varijacije na temu jezika i varijanata: Standardologija Dalibora Brozovića, Biblioteka Mala knjižnica Matice hrvatske. Novi niz, kolo I., knj. 9, Zagreb 2018)

Martina Pavić

Preispitivanje književne tradicije

(Boris Škvorc, Naracija nacije: problemi (književne) pri/povijesti«,Književni krug Split, Split 2017)

Jelena Đorđević

Tradicijski motivi kulture

(Tragovi tradicije, znakovi kulture, zbornik u čast Stipi Botici, ur. Evelina Rudan, Davor Nikolić i Josipa Tomašić, Hrvatska sveučilišna naklada / Hrvatsko filološko društvo / Matica hrvatska, Zagreb 2018)

Marija Malnar Jurišić

In memoriam

Branko Kuna (1965.–2018.) – sjećanje na vrsnika i prijatelja

Bernardina Petrović

Slovo na ispraćaju profesora Josipa Silića (1934.–2019.)

Ivan Marković

Slovo na ispraćaju profesora Marka Samardžije (1947.–2019.)

Krešimir Mićanović

Oproštaj od profesora Dragutina Rosandića (1930.–2019.)

Marko Alerić